Naziv proizvođača Naziv proizvoda Kategorija
Corning Serološke pipete Laboratorijska plastika
Corning (Falcon), Thermo Fisher Scientific (Nunc) Petrijevke za bakterijske kulture Laboratorijska plastika
Corning (Falcon), ThermoFisher Scientific (Nunc) Petrijevke za stanične kulture Laboratorijska plastika
Corning, Thermo Fisher Scientific Flaskovi tretirani za staničnu kulturu ili netretirani Laboratorijska plastika
Corning Mikrotitarske ploče široke upotrebe Laboratorijska plastika
Corning, ThermoFisher Scientific MIkrotitarske ploče za stanične culture Laboratorijska plastika
Corning, Thermo Fisher Scientific Epruvete Laboratorijska plastika
Corning, ThermoFisher Scientific Uzorkovanje Laboratorijska plastika
Corning Mikrobiološka plastika Laboratorijska plastika
Corning, Thermo Fisher Filtracija – syringe filteri Laboratorijska plastika
Corning, Thermo Fisher Scientific Krio plastika Laboratorijska plastika
Corning, Thermo Fisher Scientific Nastavci za pipete Laboratorijska plastika
Thermo Fisher Scientific Mikro tubice Laboratorijska plastika
Corning PCR plastika Laboratorijska plastika
Corning (FALCON), Thermo Fisher Scientific (NUNC) IVF plastika Laboratorijska plastika
Corning, Capricorn Serumi Uzgoj staničnih kultura
Corning, Capricorn Mediji Uzgoj staničnih kultura
Capricorn, Corning Reagensi Uzgoj staničnih kultura
Corning 3D kulture Uzgoj staničnih kultura
Abcam Stanični lizati Uzgoj staničnih kultura
BD Biosciences Podloge Mikrobiologija
BD Biosciences Diskovi Mikrobiologija
BD Biosciences Suplementi Mikrobiologija
BD Biosciences Antiserumi i antigeni Mikrobiologija
BD Biosciences BBL kristali Mikrobiologija
BD Biosciences Sustav za aerobni I anaerobni uzgoj mikroorganizama Mikrobiologija
BD Biosciences Brisevi Mikrobiologija
BD Biosciences Industrijska mikrobiologija Mikrobiologija
BD Biosciences Reagensi za protočnu citometriju Reagensi za molekularnu biologiju
Corning Gentest/ADME-Tox reagensi Reagensi za molekularnu biologiju
Takara, Abcam Reagensi za proteomiku Reagensi za molekularnu biologiju
Abcam Western Blot i elektroforeza proteina Reagensi za molekularnu biologiju
Takara, Abcam Testovi za staničnu biologiju Reagensi za molekularnu biologiju
Macherey- Nagel Izolacija i pročišćavanje nukleinskih kiselina Reagensi za molekularnu biologiju
Takara PCR Reagensi za molekularnu biologiju
Takara qPCR Reagensi za molekularnu biologiju
Metabion Primeri i probe Reagensi za molekularnu biologiju
Takara Kloniranje Reagensi za molekularnu biologiju
Takara Transfekcija Reagensi za molekularnu biologiju
Takara Restrikcijski enzimi Reagensi za molekularnu biologiju
Takara NGS Reagensi za molekularnu biologiju
Takara CrisprCas9 Reagensi za molekularnu biologiju
Abcam, BD Biosciences Antitijela Reagensi za molekularnu biologiju
Abcam, BD Biosciences, Takara ELISA testovi Reagensi za molekularnu biologiju
Macherey – Nagel Reagensi za DNA forenziku Reagensi za molekularnu biologiju