Naziv proizvođača Naziv proizvoda
BD Biosciences Protočni citometri i cell sorteri
Uvitec Imaging sustavi (Gel doc, WB, In Vivo)
Thermo Fisher Scientific Automatske pipete
Hermle Labortechnik Centrifuge
Corning, Thermo Fisher Scientific Oprema za elektroforezu
PCR Max PCR uređaji
Corning Brojač stanica
Rigel Life Sciences Brojači čestica u čistim prostorima
Corning Sitna laboratorijska oprema