BD Biosciences

Tvrtka BD Biosciences je vodeći proizvođač sortera stanica i protočnih citometara. Proizvode reagense kao što su monoklonska protutijela, ELISA kitova, CBA kitovi, boje i testovi za vijabilnost za površinsko i unutarstanično bojanje. BDB rješenja se primjenjuju u znanosti, farmaceutskim istraživanjima i u kliničkoj dijagnostici.