Wastewater SARS-CoV-2 RT-qPCR Kit, Promega

PROMEGA

SARS-CoV-2 RT-qPCR Kit for Wastewater

Visoka osjetljivost i učinkovitost pri detekciji SARS-CoV-2 virusne RNA u neprocesiranim otpadnim vodama!

Kit sadrži set primera/proba i kontrola preporučenih od CDC centra za kontrolu bolesti (US Centers for Disease Control). 

RT-qPCR master mix omogućuje osjetljivu detekcju i kvantifikaciju čak i u prisutnosti inhibitora reverzne transkriptaze i inhibitora PCR reakcije koji se često nalaze u uzorcima otpadne vode (npr. humična kiselina)

 

Wastewater SARS-CoV-2 RT-qPCR Kit, Promega
Latest Posts