Kitovi za izolaciju virusne RNA, Macherey-Nagel

MACHEREY-NAGEL

Novo! NucleoMag Dx Pathogen Kit validiran za dijagnostiku SARS-CoV-2 virusa!

∙ CE-IVD oznaka za izolaciju virusne RNA iz briseva nazofarinksa, oralnih briseva i sline.
∙ Etablirani protokoli za automatske platforme kao što su Tecan, Hamilton i drugi

Ostali kitovi s tehnologijom magnetnih čestica:

NucleoMag Virus i  NucleoMag Pathogen

  • Prikladni za respiratorne uzorke kao što su brisevi, slina, sputum, kao i za druge tipove uzoraka (plazma, urin..).
  • ∙ Mogućnost ručne ili automatske izolacije uz odgovarajući magnetni separator
  • ∙ Mogućnost upotrebe raznih volumena početnog uzorka
  • ∙ Izolirana RNA prikladna za sve uobičajene qPCR analize i sekvenciranje

Izolacija pomoću spin kolonica:

NucleoSpin RNA Virus i NucleoSpin Virus

Dio protokola za Covid 19 dijagnostiku u brojnim laboratorijima, između ostalog i 2 WHO referentna laboratorija: "The Institute Pasteur Paris"(France) i "The National Institute of Health" (Thailand).

NucleoSpin 96 Virus i NucleoSpin 96 Virus Core

∙ Izolacija do 96 uzoraka istovremeno pomoću centrifugiranja ili vakuuma, ili na robotskoj platformi.

 

Kitovi za izolaciju virusne RNA, Macherey-Nagel
Latest Posts