Direktna amplifikacija iz uzoraka sline, Takara

TAKARA

Direct One-Step RT-qPCR Mix for SARS-CoV-2 NEW!

- Direktna analiza uzoraka sline za detekciju SARS-CoV-2 bez koraka izolacije RNA! Samo pomiješajte uzorak sa “Sample Prep Solution” (SPS), inkubirajte,dodajte RT-qPCR mix

- Rezultati u sat vremena!

- Protokol uključuje smjernice za multiplex SARS-CoV-2 detekciju uz upotrebu primera i proba validiranih od CDC.

- Visoka osjetljivost kita do samo 10 kopija viralnog genoma po reakciji

- Bazirano na etabliranom PrimeScript III One-Step RT-qPCR mixu

 

Direktna amplifikacija iz uzoraka sline, Takara
Latest Posts