Direktna amplifikacija iz brisa, Promega

PROMEGA

XpressAmp Direct Amplification Reagents

- Brza metoda za pripremu virusne RNA za RT-qPCR amplifikaciju.

- Liza uzoraka u 10 minuta na sobnoj temperaturi.

- Jednostavna automatizacija na robotskim platformama.

- povoljnije od klasične izolacije,

- rješava problem manjka plastike i reagensa za klasičnu izolaciju

  •  
  • Use Restrictions: Research use only

 

 

Direktna amplifikacija iz brisa, Promega
Latest Posts